GDPR

GDPR/ Integritetspolicy
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Nu kommer en ny EU-förordning, GDPR, för att ytterligare stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter. Den nya EU-förordningen ersätter vår svenska Personuppgiftslag PuL och börjar gälla 25 maj 2018. Vi värnar om din personliga integritet. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig
Samani Friskvårdsmassage Löddeköpinge, Fågel Fenix väg 3, 246 42 Löddeköpinge, är personuppgiftsansvarig, vilket betyder att vi har det fulla ansvaret hur dina personuppgifter hanteras och att det sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi hanterar kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster.
Det samlas inte in någon personlig information från dig när du besöker vår webbplats www.samani.se. De uppgifter som vi automatiskt tar emot och sparar hämtas från din dator och webbläsare och inkluderar är din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara, och den begärda sidan.

Dina personuppgifter som du lämnar när du bokar en behandlingstid på www.samani.se hanteras i ett externt bokningssystem som tillhandahålls av företaget Valei AB. När du genomför en bokning godkänner du även systemets integritetspolicy.

Uppgifter som samlas in för att bokning ska kunna genomföras och hanteras samt att vi ska kunna kontakta och identifiera dig som kund är: namn, e-postadress, telefonnummer, eventuell postadress, utskicksinställningar, anteckningar, eventuellt foto och kundnummer. Dessutom sparas bokningshistorik, för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som kund samt för statistiska ändamål.

För att kunna fakturera används företaget Imagine it AB som tillhandahåller tjänsten Fakturan.nu. De uppgifter som samlats in här är enligt Skatteverket rådande lagar skyldiga att ha dessa uppgifter för att kunna skapa en kontantfaktura.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Personuppgifter samlas in på två sätt:
* Genom att du lämnar personuppgifter vid kontakt med oss.
* Då du själv skriver i personuppgifter vid onlinebokning.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifter sparas så länge en kundrelation finns, kunden har alltid rätt att avsluta denna när detta önskas och uppgifter tas då bort enligt rådande lagar.

Marknadsutskick
Om marknadsutskick görs från oss kan du genom en länk i e-postmeddelandet/SMS:et som skickats, låta oss veta att du inte längre önskar få dessa utskick. Inga fler utskick görs då till din e-postadress/mobilnummer. Du kommer fortfarande att få de obligatoriska bokningsbekräftelserna och påminnelser om bokad tid.

Dina rättigheter
Som kund har du alltid rätt till ett registerutdrag samt att begära borttagning ur våra register. Meddela oss också om du behöver ändra eller rätta några personuppgifter som finns sparat om dig, som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Övriga mottagare av personuppgifter
Personuppgifter kan komma att delas med närstående företag, om så krävs för fortsatt hantering av bokningshistorik och kundkontakt. Om så sker kommer du alltid att informeras om detta, med möjlighet att få dina personuppgifter borttagna hos det närstående företaget.

Säkerhet
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Samani Friskvårdsmassage Löddeköpinge.

Vill du läsa mer om GDPR? Se datainspektionens hemsida